قرمز سبز آبي خاکستري
روا ساختن حاجت‏ها جز با سه چيز راست نيايد ، خرد شمردن آن ، تا بزرگ نمايد . پوشيدن آن ، تا آشكار گردد ، و شتاب كردن در آن ، تا گوارا شود . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت