قرمز سبز آبي خاکستري
با مردم چنان بياميزيد كه اگر مرديد بر شما بگريند ، و اگر زنده مانديد به شما مهربانى ورزند . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت