شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
*تاسيس: خردادماه 1390*

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو
+ *درست بايستيد* براي ايستادن به روش صحيح بايد نگاه‌تان به جلو باشد. سر را بالا و به سمت جلو نگه داريد و چانه را کمي به داخل بدهيد. قفسه سينه را به جلو کشيده و استخوان کتـف را عقب نگه داريد. زانـوها را صـاف نـگه داشته و سر را به سـمت سـقف بکشيد. شکم را داخل بدهيد. پايين تنه را بـه عقب و يا جلو کج نکنيد. راست قامت و محکم بايستيد. اين حالت به شما اعتماد به نفس مي‌بخشد.
چراغ جادو
گروه دارالشفاء پارسي بلاگ ( مشاوره پزشکي )
vertical_align_top