اتاق دارالشفاء پارسي بلاگ ( مشاوره پزشکي )
ره گذر
توضیحات
*تاسيس: خردادماه 1390*
اتاق های جدید
اتاقی وجود ندارد
پيام‌هاي اتاق
ساعت دماسنج
+ *پژوهشگران تاکيد مي‌کنند که خنده مانند دارويي براي تمام نقاط بدن عمل مي‌کند. اگر امروز خنديده‌ايد بدانيد که کار خوبي انجام داده‌ايد، چون اکثر مردم زندگي را زيادي جدي مي‌گيرند، اما کساني که مي‌خندند سالم‌تر هستند، چون خنديدن کمک مي‌کند از استرس رهايي يابيد. خنديدن گردش خون را در ماهيچه‌ها بهبود مي‌بخشد.*
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
* به علاوه خنده سيستم دفاعي بدن را تقويت مي‌کند و از بدن در برابر سرطان و بيماري‌هاي قلبي محفاظت مي‌نمايد.*
ساعت دماسنج