شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

ره گذر

+ هر کسي از ظن خود شد يار من/// از درون من نجُســـت اســـرار من
چرا من اسرارتو جستم... چيزي بهم نگفتي.. :دي
دستش درد نكنه:دي
ساقي! خواستم بهش بگم الکي نياد از اين فيد ها بزنه که همه چي رو بندازه تقصير ما:دي
اين دلش از يه جا ديگه پره! با ما نيس كه:دي
آخه تو شعر ميگه "هرکسي" .... به هر حال خواستم از خودمون رفع اتهام کنم:دي
اونو برا رد گم كني گفته! فك كرده رد ما گم ميشه:))
:)))
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top