سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

کوچه ای برای گفتن

وبلاگِ من، زنی در حوالی سی سالگی
نظر

زندگی ارزششو داره. این حرفو قاطعانه میخوام برای اولین بار بزنم. به درگاه الهی معترفم که می ارزه یکبار زندگی کنی، تجربه کنی، نفس بکشی و شاد باشی و حتی غمگین بشی. هزار جور حس آفریده شده که تو می ارزه تجربش کنی. می ارزه مادرت رو در آغوش بگیری و ببوسی، می ارزه کنار پدرت بایستی و بهش افتخار کنی، می ارزه عشقو در کنار همسرت تجربه کنی، می ارزه دلواپس خواهر و برادرت باشی، می ارزه رفاقتو برای دوستت تموم کنی ... میدونی می ارزه وسط خیابون ترمز کنی و یه عکس کم کیفیت از هلال ماه بگیری. زندگی ارزششو داره. یه وقتایی حالت هم زیاد ردیف نیست ولی چون دلت گرمه مشکلاتت هم با رنگ و لعاب خوشبختی میبینی. همیشه نباید همه چی وفق مراد باشه و هیچ وقتم نیست پس با همه ی زیاد و کماش زندگی رو عشق است :-)